لیست پزشکان دکتر مریم عبیری متخصص ژنتیک بالینی
  • دکتر مریم عبیری

سلام. دکتر مریم عبیری هستم، متخصص ژنتیک بالینی 11:10

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:10

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:10