لیست پزشکان دکتر مریم عبیری متخصص ژنتیک بالینی
  • دکتر مریم عبیری

سلام. دکتر مریم عبیری هستم، متخصص ژنتیک بالینی 14:30

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 14:30

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 14:30