لیست پزشکان دکتر بهاره ملک افضلی متخصص پوست و مو
  • دکتر بهاره ملک افضلی

سلام. دکتر بهاره ملک افضلی هستم، متخصص پوست و مو 11:41

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:41

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:41