لیست پزشکان دکتر بیتا گرامی دکترای داروسازی
  • دکتر بیتا گرامی

سلام. دکتر بیتا گرامی هستم، دکترای داروسازی 21:31

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 21:31

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 21:31