لیست پزشکان دکتر صفا رکابی متخصص دندانپزشکی اطفال
  • دکتر صفا رکابی

سلام. دکتر صفا رکابی هستم، متخصص دندانپزشکی اطفال 23:50

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 23:50

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 23:50