لیست پزشکان دکتر محمد رضا شکیب مشاوره و سلامت جنسی
  • دکتر محمد رضا شکیب

سلام. دکتر محمد رضا شکیب هستم، مشاوره و سلامت جنسی 05:51

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 05:51

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 05:51