لیست پزشکان دکتر بهزاد معظمی متخصص گوش و حلق وبینی
  • دکتر بهزاد معظمی

سلام. دکتر بهزاد معظمی هستم، متخصص گوش و حلق وبینی 20:00

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:00

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:00