لیست پزشکان دکتر مرجان عباسی متخصص کودکان
  • دکتر مرجان عباسی

سلام. دکتر مرجان عباسی هستم، متخصص کودکان 17:33

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 17:33

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 17:33