لیست پزشکان دکتر اکرم بیک یزدی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
  • دکتر اکرم بیک یزدی

سلام. دکتر اکرم بیک یزدی هستم، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی) 04:39

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 04:39

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 04:39