لیست پزشکان دکتر الناز نکوئی جراح و متخصص چشم
  • دکتر الناز نکوئی

سلام. دکتر الناز نکوئی هستم، جراح و متخصص چشم 08:17

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 08:17

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 08:17