لیست پزشکان دکتر الناز نکوئی جراح و متخصص چشم
  • دکتر الناز نکوئی

سلام. دکتر الناز نکوئی هستم، جراح و متخصص چشم 20:18

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:18

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:18