لیست پزشکان دکتر جواد رضا باهوش متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
  • دکتر جواد رضا باهوش

سلام. دکتر جواد رضا باهوش هستم، متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) 03:36

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 03:36

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 03:36