لیست پزشکان دکتر زهرا مقیم پور بیژنی روانپزشک
  • دکتر زهرا مقیم پور بیژنی

سلام. دکتر زهرا مقیم پور بیژنی هستم، روانپزشک 00:23

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 00:23

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 00:23