لیست پزشکان دکتر سیده فاطمه خادم متخصص کودکان
  • دکتر سیده فاطمه خادم

سلام. دکتر سیده فاطمه خادم هستم، متخصص کودکان 23:44

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 23:44

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 23:44