لیست پزشکان دکتر  مریم شاهی روانپزشک
  • دکتر مریم شاهی

سلام. دکتر مریم شاهی هستم، روانپزشک 14:31

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 14:31

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 14:31