لیست پزشکان دکتر اسداله کاکایی جراح و متخصص چشم
  • دکتر اسداله کاکایی

سلام. دکتر اسداله کاکایی هستم، جراح و متخصص چشم 06:19

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 06:19

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 06:19