لیست پزشکان دکتر مریم دادگر متخصص عفونی
  • دکتر مریم دادگر

سلام. دکتر مریم دادگر هستم، متخصص عفونی 14:20

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 14:20

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 14:20