لیست پزشکان دکتر حامد یزدان پناه فلوشیپ جراحی ستون فقرات
  • دکتر حامد یزدان پناه

سلام. دکتر حامد یزدان پناه هستم، فلوشیپ جراحی ستون فقرات 15:18

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:18

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:18