لیست پزشکان دکتر صدیقه آذری متخصص زنان و زایمان
  • دکتر صدیقه آذری

سلام. دکتر صدیقه آذری هستم، متخصص زنان و زایمان 17:03

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 17:03

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 17:03