لیست پزشکان دکتر مهدی عادل روانپزشک ( سلامت جنسی )
  • دکتر مهدی عادل

سلام. دکتر مهدی عادل هستم، روانپزشک ( سلامت جنسی ) 08:29

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 08:29

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 08:29