لیست پزشکان دکتر سارا طالبی پورنیکو متخصص کودکان
  • دکتر سارا طالبی پورنیکو

سلام. دکتر سارا طالبی پورنیکو هستم، متخصص کودکان 01:16

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 01:16

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 01:16