لیست پزشکان دکتر سارا تقوی روانپزشک
  • دکتر سارا تقوی

سلام. دکتر سارا تقوی هستم، روانپزشک 00:24

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 00:24

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 00:24