لیست پزشکان دکتر حسین معصومی اصل فوق تخصص عفونی کودکان
  • دکتر حسین معصومی اصل

سلام. دکتر حسین معصومی اصل هستم، فوق تخصص عفونی کودکان 03:36

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 03:36

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 03:36