دکتر زینب فلاح دکتر زینب فلاح
  • درباره من دکتر زینب فلاح

سلام، دکتر زینب فلاح هستم دندانپزشک عمومی 19:44

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 19:44

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 19:44