دکتر سعید بابایی دکتر سعید بابایی
  • دکتر سعید بابایی

سلام. دکتر سعید بابایی هستم، پزشک عمومی ( کارشناس پزشکی قانونی ) 15:05

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:05

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:05