لیست پزشکان دکتر مریم هروآبادی متخصص داخلی
  • دکتر مریم هروآبادی

سلام. دکتر مریم هروآبادی هستم، متخصص داخلی 16:06

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 16:06

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 16:06