دکتر پیمان راد دکتر پیمان راد
  • دکتر پیمان راد

سلام. دکتر پیمان راد هستم، روانپزشک 16:36

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 16:36

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 16:36