لیست پزشکان دکتر امیر بهرامی احمدی عمومی
  • دکتر امیر بهرامی احمدی

سلام. دکتر امیر بهرامی احمدی هستم، عمومی 05:58

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 05:58

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 05:58