لیست پزشکان دکتر امیر بهرامی احمدی پزشک دیابت
  • دکتر امیر بهرامی احمدی

سلام. دکتر امیر بهرامی احمدی هستم، پزشک دیابت 06:33

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 06:33

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 06:33