لیست پزشکان دکتر پرویندخت حیدری متخصص زنان و زایمان
  • دکتر پرویندخت حیدری

سلام. دکتر پرویندخت حیدری هستم، متخصص زنان و زایمان 11:45

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:45

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:45