گفتگوهای من
دکتر گیتی رحیمی متخصص زنان و زایمان

دکتر گیتی رحیمی

اردبیل

متخصص زنان و زایمان

اردبیل

مشاهده همه پزشکان متخصص زنان و زایمان در استان اردبیل

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر گیتی رحیمی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر عارفه فکور
95% کاملا راضی 105 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صفورا فرخی پور
99% کاملا راضی 902 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم انبارلویی
100% کاملا راضی 490 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین حاجی زاده
99% کاملا راضی 359 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
95% کاملا راضی 1668 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
91% کاملا راضی 1143 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لاله صادقی
94% کاملا راضی 4881 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم یارقلی
98% کاملا راضی 4526 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سعیده یاری
98% کاملا راضی 4023 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیبه رازی
98% کاملا راضی 3542 سوال پرسیده شده نظرات کاربران