دکتر حمید لشکری زاده متخصص چشم ( افتالمولوژی )

دکتر حمید لشکری زاده

کرمان

متخصص چشم ( افتالمولوژی )

کرمان

مشاهده همه مشاوران چشم پزشکی

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص چشم ( افتالمولوژی ) در استان کرمان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر حمید لشکری زاده  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس