دکتر شراگیم کریمی متخصص کودکان

دکتر شراگیم کریمی

خوزستان

متخصص کودکان

خوزستان

مشاهده همه پزشکان متخصص کودکان در استان خوزستان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر شراگیم کریمی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر آزاده زاوه زاد
98% کاملا راضی 2999 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ژیلا خباز
98% کاملا راضی 2393 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا مسیحی
98% کاملا راضی 2566 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد حسین فلاح زاده ابرقویی
98% کاملا راضی 709 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر شکوفان علی زاده
99% کاملا راضی 714 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر بدری احمدی
97% کاملا راضی 803 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرناز شهرستانی
96% کاملا راضی 800 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد ذوقی
99% کاملا راضی 1045 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهناز میهنی
94% کاملا راضی 1512 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرشید صادقی
98% کاملا راضی 627 سوال پرسیده شده نظرات کاربران