دکتر انوشیروان نیک نژاد متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

دکتر انوشیروان نیک نژاد

خوزستان

متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

خوزستان

نوبت دهی انلاین
دکتر انوشیروان نیک نژاد  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر محمدرضا زندی
99% کاملا راضی 574 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر النا مکوندی
95% کاملا راضی 963 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر شاهرخ اکبریان
96% کاملا راضی 929 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ماهرخ ابوعلی
95% کاملا راضی 410 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی رضائی
100% کاملا راضی 16 سوال پرسیده شده نظرات کاربران