گفتگوهای من
دکتر فیروزه ویسی متخصص زنان و زایمان

دکتر فیروزه ویسی

کرمانشاه

متخصص زنان و زایمان

کرمانشاه

مشاهده همه پزشکان متخصص زنان و زایمان در استان کرمانشاه

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر فیروزه ویسی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر عارفه فکور
95% کاملا راضی 150 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صفورا فرخی پور
99% کاملا راضی 905 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم انبارلویی
100% کاملا راضی 506 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین حاجی زاده
100% کاملا راضی 398 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
95% کاملا راضی 1764 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
91% کاملا راضی 1184 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لاله صادقی
94% کاملا راضی 4894 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم یارقلی
98% کاملا راضی 4548 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سعیده یاری
98% کاملا راضی 4053 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیبه رازی
98% کاملا راضی 3580 سوال پرسیده شده نظرات کاربران