دکتر علی رضا پیروزبخت متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

دکتر علی رضا پیروزبخت

تهران

متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

تهران

نوبت دهی انلاین
دکتر علی رضا پیروزبخت  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر امین کریمی
99% کاملا راضی 369 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم نادی
97% کاملا راضی 893 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین محمد ربیع
97% کاملا راضی 1086 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آزاده زاوه زاد
98% کاملا راضی 2916 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جوادزاده
97% کاملا راضی 2512 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر شکوفه صمدیان
96% کاملا راضی 1083 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر بنفشه فرزین راد
95% کاملا راضی 3358 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ستاره معین
94% کاملا راضی 2038 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ستاره معین
94% کاملا راضی 2038 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سعید ایمانی
95% کاملا راضی 4751 سوال پرسیده شده نظرات کاربران