گفتگوهای من
دکتر فضیله بشرهاشمی متخصص کودکان فوق تخصص بیماری های کودکان

دکتر فضیله بشرهاشمی

آذربایجان شرقی

متخصص کودکان فوق تخصص بیماری های کودکان

آذربایجان شرقی

مشاهده همه پزشکان متخصص کودکان فوق تخصص بیماری های کودکان در استان آذربایجان شرقی

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر فضیله بشرهاشمی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر سیف اله حیدرآبادی
99% کاملا راضی 327 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر منصور بهپور
98% کاملا راضی 418 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سارا طالبی پورنیکو
98% کاملا راضی 923 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد ذوقی
99% کاملا راضی 1032 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رسول فردی
100% کاملا راضی 916 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر بدری احمدی
97% کاملا راضی 801 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرشید صادقی
99% کاملا راضی 625 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
95% کاملا راضی 399 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر بنفشه صداقت
99% کاملا راضی 476 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ناهید ضیائی اردکانی
98% کاملا راضی 446 سوال پرسیده شده نظرات کاربران