دکتر گیلدا عمید متخصص زنان و زایمان

دکتر گیلدا عمید

تهران

متخصص زنان و زایمان

تهران

مشاهده همه پزشکان متخصص زنان و زایمان در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر گیلدا عمید  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر فاطمه ابراهیمی
95% کاملا راضی 2014 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
91% کاملا راضی 1273 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لاله صادقی
94% کاملا راضی 4938 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سعیده یاری
98% کاملا راضی 4081 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صدیقه آذری
97% کاملا راضی 1670 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صفورا فرخی پور
99% کاملا راضی 919 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم انبارلویی
100% کاملا راضی 555 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین حاجی زاده
100% کاملا راضی 460 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عارفه فکور
96% کاملا راضی 221 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آمنه عبیری
100% کاملا راضی 96 سوال پرسیده شده نظرات کاربران