دکتر حمزه کردی متخصص کودکان

دکتر حمزه کردی

تهران

متخصص کودکان

تهران

مشاهده همه پزشکان متخصص کودکان در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر حمزه کردی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر آزاده زاوه زاد
98% کاملا راضی 3741 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ژیلا خباز
98% کاملا راضی 2679 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر شکوفان علی زاده
99% کاملا راضی 766 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرناز شهرستانی
95% کاملا راضی 929 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد ذوقی
99% کاملا راضی 1289 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهناز میهنی
95% کاملا راضی 1603 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر منصور بهپور
98% کاملا راضی 427 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سارا طالبی پورنیکو
96% کاملا راضی 935 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ناهید ضیائی اردکانی
98% کاملا راضی 456 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم نیکوفر
99% کاملا راضی 400 سوال پرسیده شده نظرات کاربران