گفتگوهای من
دکتر بابک باباپور متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

دکتر بابک باباپور

تهران

متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

تهران

نوبت دهی انلاین
دکتر بابک باباپور  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر امین کریمی
100% کاملا راضی 365 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم نادی
97% کاملا راضی 890 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین محمد ربیع
97% کاملا راضی 1078 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آزاده زاوه زاد
98% کاملا راضی 2787 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جوادزاده
97% کاملا راضی 2493 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ملیحه فاکهی
99% کاملا راضی 1012 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه نیک پور
99% کاملا راضی 541 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر هادی شرونی
98% کاملا راضی 254 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر زهرا مهدی زاده
100% کاملا راضی 1513 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نیلوفر نیک پوری
98% کاملا راضی 2544 سوال پرسیده شده نظرات کاربران