گفتگوهای من
دکتر ایوب ارشادی متخصص قلب وعروق

دکتر ایوب ارشادی

گیلان

متخصص قلب وعروق

گیلان

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان گیلان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر ایوب ارشادی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر محمد صغیرا
100% کاملا راضی 79 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر  آرمین مرعشی زاده
99% کاملا راضی 999 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 846 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 841 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 332 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 425 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 413 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
98% کاملا راضی 195 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 161 سوال پرسیده شده نظرات کاربران