دکتر محمدرضا ترک نژاد متخصص قلب وعروق

دکتر محمدرضا ترک نژاد

اصفهان

متخصص قلب وعروق

اصفهان

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان اصفهان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر محمدرضا ترک نژاد  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر محمد صغیرا
100% کاملا راضی 79 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 868 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
95% کاملا راضی 568 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 874 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
97% کاملا راضی 428 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 335 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
99% کاملا راضی 196 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 418 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 181 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد مهجوریان
99% کاملا راضی 466 سوال پرسیده شده نظرات کاربران