دکتر مامک پارکی متخصص زنان و زایمان

دکتر مامک پارکی

تهران

متخصص زنان و زایمان

تهران

مشاهده همه پزشکان متخصص زنان و زایمان در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر مامک پارکی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر فاطمه نیک پور
99% کاملا راضی 546 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر زهرا مهدی زاده
100% کاملا راضی 1526 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صفورا فرخی پور
99% کاملا راضی 914 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عارفه فکور
96% کاملا راضی 188 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم انبارلویی
100% کاملا راضی 526 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین حاجی زاده
100% کاملا راضی 435 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آمنه عبیری
100% کاملا راضی 53 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
95% کاملا راضی 1915 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
91% کاملا راضی 1223 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لاله صادقی
94% کاملا راضی 4908 سوال پرسیده شده نظرات کاربران