گفتگوهای من
دکتر بتول آزاده متخصص کودکان

دکتر بتول آزاده

اصفهان

متخصص کودکان

اصفهان

مشاهده همه پزشکان متخصص کودکان در استان اصفهان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر بتول آزاده  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر بنفشه صداقت
99% کاملا راضی 477 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد شکرانی
100% کاملا راضی 297 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مرجان عباسی
100% کاملا راضی 330 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ربابه رجبی
100% کاملا راضی 108 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لیلا احمدی علی آبادی
100% کاملا راضی 454 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین اعرافی
100% کاملا راضی 203 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
95% کاملا راضی 400 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رسول فردی
100% کاملا راضی 926 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهناز میهنی
95% کاملا راضی 1505 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرشید صادقی
99% کاملا راضی 625 سوال پرسیده شده نظرات کاربران