گفتگوهای من
دکتر ابراهیم عرب متخصص قلب وعروق

دکتر ابراهیم عرب

البرز

متخصص قلب وعروق

البرز

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان البرز

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر ابراهیم عرب  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر محمد صغیرا
100% کاملا راضی 79 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 850 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
96% کاملا راضی 550 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 847 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 332 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 427 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
98% کاملا راضی 195 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 415 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 162 سوال پرسیده شده نظرات کاربران