دکتر ایوب خاقانی متخصص زنان و زایمان

دکتر ایوب خاقانی

تهران

متخصص زنان و زایمان

تهران

مشاهده همه پزشکان متخصص زنان و زایمان در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر ایوب خاقانی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر فاطمه ابراهیمی
95% کاملا راضی 2028 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
91% کاملا راضی 1273 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لاله صادقی
94% کاملا راضی 4943 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سعیده یاری
98% کاملا راضی 4083 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صدیقه آذری
97% کاملا راضی 1670 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صفورا فرخی پور
99% کاملا راضی 920 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم انبارلویی
100% کاملا راضی 557 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین حاجی زاده
100% کاملا راضی 461 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عارفه فکور
96% کاملا راضی 227 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آمنه عبیری
100% کاملا راضی 101 سوال پرسیده شده نظرات کاربران