گفتگوهای من
دکتر رضا فربین متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

دکتر رضا فربین

تهران

متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

تهران

نوبت دهی انلاین
دکتر رضا فربین  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر امین کریمی
100% کاملا راضی 367 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم نادی
97% کاملا راضی 893 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین محمد ربیع
97% کاملا راضی 1082 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آزاده زاوه زاد
98% کاملا راضی 2874 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جوادزاده
97% کاملا راضی 2505 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر شکوفه صمدیان
96% کاملا راضی 1067 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر بنفشه فرزین راد
95% کاملا راضی 3341 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ستاره معین
94% کاملا راضی 2024 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ستاره معین
94% کاملا راضی 2024 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سعید ایمانی
95% کاملا راضی 4737 سوال پرسیده شده نظرات کاربران