دکتر عبدالمحمد کردنژاد متخصص قلب وعروق

دکتر عبدالمحمد کردنژاد

خوزستان

متخصص قلب وعروق

خوزستان

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان خوزستان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر عبدالمحمد کردنژاد  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 871 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
95% کاملا راضی 569 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 879 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
97% کاملا راضی 428 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 335 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
99% کاملا راضی 196 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 420 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 181 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صغیرا
100% کاملا راضی 79 سوال پرسیده شده نظرات کاربران