دکتر فضل‌ اله‌ عادلی متخصص قلب وعروق

دکتر فضل‌ اله‌ عادلی

خراسان رضوی

متخصص قلب وعروق

خراسان رضوی

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان خراسان رضوی

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر فضل‌ اله‌ عادلی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
97% کاملا راضی 428 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
95% کاملا راضی 564 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
98% کاملا راضی 195 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 335 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 417 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 176 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد مهجوریان
99% کاملا راضی 465 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر یلدا مظلوم
99% کاملا راضی 264 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نرجس عباس زاده مرزبالی
100% کاملا راضی 193 سوال پرسیده شده نظرات کاربران