گفتگوهای من
دکتر ایزد فراستی متخصص کودکان

دکتر ایزد فراستی

اصفهان

متخصص کودکان

اصفهان

مشاهده همه پزشکان متخصص کودکان در استان اصفهان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر ایزد فراستی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر بنفشه صداقت
99% کاملا راضی 476 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد شکرانی
100% کاملا راضی 296 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مرجان عباسی
100% کاملا راضی 316 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ربابه رجبی
100% کاملا راضی 105 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لیلا احمدی علی آبادی
100% کاملا راضی 453 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین اعرافی
100% کاملا راضی 203 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
95% کاملا راضی 399 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رسول فردی
100% کاملا راضی 912 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهناز میهنی
95% کاملا راضی 1505 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرشید صادقی
99% کاملا راضی 623 سوال پرسیده شده نظرات کاربران