گفتگوهای من
دکتر کیومرث پور رستمی متخصص کودکان

دکتر کیومرث پور رستمی

البرز

متخصص کودکان

البرز

مشاهده همه پزشکان متخصص کودکان در استان البرز

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر کیومرث پور رستمی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر بدری احمدی
97% کاملا راضی 802 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پگاه مشکی
100% کاملا راضی 383 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد مهدی آنی
100% کاملا راضی 2456 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ناهید ضیائی اردکانی
98% کاملا راضی 446 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رسول فردی
100% کاملا راضی 926 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد ذوقی
99% کاملا راضی 1032 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
95% کاملا راضی 400 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر بنفشه صداقت
99% کاملا راضی 477 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سارا طالبی پورنیکو
98% کاملا راضی 924 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر منصور بهپور
98% کاملا راضی 418 سوال پرسیده شده نظرات کاربران