دکتر لیلا نوین متخصص داخلی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

دکتر لیلا نوین

قم

متخصص داخلی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

قم

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی ) در استان قم

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر لیلا نوین  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر زیبا حسینی فرد
100% کاملا راضی 161 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مسعود نموی
98% کاملا راضی 1745 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرناز ایمانی
93% کاملا راضی 998 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
98% کاملا راضی 1272 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین مشتاق
95% کاملا راضی 1535 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لیلا محمدزاده
95% کاملا راضی 488 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر اکرم بیک یزدی
96% کاملا راضی 2376 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حمید جلیلوند
100% کاملا راضی 390 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر روح اله نریمانی
98% کاملا راضی 2721 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر هایده ابطحی
93% کاملا راضی 1442 سوال پرسیده شده نظرات کاربران