دکتر فهیمه رحیمی بشر متخصص قلب وعروق

دکتر فهیمه رحیمی بشر

گیلان

متخصص قلب وعروق

گیلان

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان گیلان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر فهیمه رحیمی بشر  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر محمد صغیرا
100% کاملا راضی 79 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 865 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 867 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 335 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
97% کاملا راضی 428 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 417 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
98% کاملا راضی 195 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 176 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد مهجوریان
99% کاملا راضی 465 سوال پرسیده شده نظرات کاربران